Regentrow

Friends:


Fiske 

 

Att fiska innebär att man försöker fånga djur som lever i vatten och som också vanligtvis lever i det vilda. Djuren man fångar behöver alltså inte bara vara olika fiskarter utan det kan också handla om att fånga bläckfisk, kräftor eller krabbor. Dock används inte begreppet fiske på samma sätt när man pratar om att fånga valar, då kallas det valfångst. Inte heller används begreppet när man pratar om odlad fisk.

Fiske har funnits i många år, det började för ungefär 40 000 år sedan, och då förstod man att fiske var en nödvändighet för att få i sig mat och för att kunna överleva. Fiske förekommer över hela världen för att tillgodose människans olika behov. Det behövs alltså för att skaffa livsmedel, för ekonomi, men det är också viktigt idag eftersom det blivit en stor hobby bland många människor. Det finns tävlingar i fiske som flugfiske eller pimpling och många ser också fisket som en avslappning och som en naturupplevelse.

En del människor står vid kusterna och fiskar medan andra tar båtar och fartyg för att kunna fiska upp större mängder och detta beror också på vilken sorts art du är ute efter. Därför fiskar människor i olika typer av vatten. Det finns havsfiske, kustfiske och insjöfiske och det beror på vad du som fiskare har tillgång till och också vilket typ av djur du vill fånga.

Det finns runt 500 miljoner människor som har fiske som en typ av sysselsättning, vare sig det handlar om sin överlevnad, ett jobb eller som en hobby. För ett samhälle kan fiske ge mer än jobb och mat, det ger också en gemenskap och en samhörighet med andra fiskare. Fiske också viktigt i många religioner där det har en stor betydelse för tron.

Det finns många olika sätt att fiska på, och många olika redskap att använda. Man kan använda sig av ett spö eller av ett nät och när man fiskar till exempel kräftor använder man sig ofta av burar. Det finns väldigt många andra redskap som kan vara bra att använda när man ska fiska utöver dessa, vilket kan vara krokar, linor, beten, flöten och knivar. I många länder där man inte har tillgång till liknande redskap kan äldre metoder användas, till exempel ett spjut. Istället för att fisken fastnar i nätet eller kroken är det nu människans jobb att se till att spjutet träffar fisken. Idag används även nyare metoder vilket kan handla om elektroniska redskap som kan avgöra var någonstans fisken befinner sig och det kallas ekolod.

Eftersom fisket har blivit väldigt populärt och viktigt i världen har det lett till överfiske. Det innebär att många arter fiskas för mycket och att det inte finns så många kvar. Man fiskar upp mer än vad som föds. Därför har fiskodlingar blivit en lösning och dessutom finns det idag regler på hur mycket varje land får fiska upp. Länderna som är med i EU får förhålla sig till de riktlinjer som EU bestämt, bland annat för att minska överfisket.